- We reach your new customers

Ditt företag har över tiden haft en god tillväxt och ni  har förmodligen en bra marknadsandel på er hemmamarknad.

En målinriktad satsning på en exportmarknad är förmodligen den insats som säkrast skulle ge ditt företag fortsatt tillväxt.

Export-Market Germany jobbar som er egen resurs för exportförsäljning till Tyskland eller något annat grannland.

En grundlig analys av era möjligheter görs och följs av en mycket målinriktad marknadsbearbetning som ger de första beställningarna från det nya exportlandet.

De erfarenheter som kontakterna med dina första exportkunderna ger, är den bästa grunden att bygga den vidare exportförsäljningen på.

För företag som redan har exportförsäljning till ett grannland, ger en målinriktad insats av Export-Market Germany en försäljningsökning som säkras för framtiden genom att etablera nya goda kundrelationer. I vissa fall kan säljresurser / säljkanaler på plats i Tyskland behövas för behålla och utveckla ditt företags position på marknaden.