- We reach your new customers

Processen

Analys

Analys av befintlig kundbas – Vilka typer av företag bör vara intressanta vid bearbetningen av Tyskland? Framtagning av en bruttolista över potentiella kunder
Bearbetning

Urval - Vilka typer av företag vill vi prioritera vid bearbetningen av Tyskland? Primär målgrupp Bearbetning av primär målgrupp Mötesbokning – Kundmöten i Tyskland Uppföljning – Offert => Avslut
Order

Primär målgrupp Bearbetning av primär målgrupp Mötesbokning – Kundmöten i Tyskland Uppföljning – Offert => Avslut
Förnyad analys

Utvärdering av responsen hos primär målgrupp. Revidering av primär målgrupp – andra företagstyper, annan storlek på företag, fokusering eller breddning.
Försäljningsresurser/
försäljningskanaler

Fortsatt exportförsäljning – mot gamla och nya målgrupper. Identifiera tänkbara försäljningsresurser i Tyskland.
Fortsatt
försäljningsökning

Fortsatt exportförsäljning - identifiering av nya målgrupper och säljresurser.

1. Start av exportförsäljning - delsteg för att komma igång:

 • Analys av produktutbud och befintlig kundbas – Vilka typer av företag bör vara intressanta vid bearbetningen av Tyskland?
 • Framtagning av en bruttolista över potentiella kunder
 • Urval - Vilka typer av företag vill vi prioritera vid bearbetningen av Tyskland? Primär målgrupp
 • Bearbetning av primär målgrupp
 • Mötesbokning – Kundmöten i Tyskland Uppföljning – Offert => Avslut

2. Fortsatt exportförsäljning - identifiering av nya målgrupper och säljresurser:

 • Utvärdering av responsen hos primär målgrupp
 • Revidering av primär målgrupp – andra företagstyper, annan storlek på företag, fokusering eller breddning
 • Fortsatt exportförsäljning – mot gamla och nya målgrupper
 • Identifiera tänkbara försäljningsresurser i Tyskland

3. Etablering i Tyskland:

 • Stöd vid val av verksamhetsform i Tyskland
 • Etablering av vald verksamhetsform
 • Rekrytering av försäljningsresurser och administrativ personal